ORANG ASLI

Bahagian PPDOA adalah sub-unit di bawah Yayasan Al-Khalifah diketuai oleh Dato Dr Hj Abdul Razak Bin Haji Kechik. Bahagian ini bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan dakwah kepada masyarakat Orang Asli di seluruh negara.

ROHINGYA

Kebanyakan masyarakat Rohingnya merupakan pelarian yang berdaftar dengan UNHCR. Walaubagaimanapun, mereka tidak mempunyai kemudahan pendidikan, perubatan dan pekerjaan. Sebahagian besar dari mereka adalah beragama Islam. Al-Khalifah telah menjalankan beberapa program untuk membela masyarakat terpinggir ini.

ANAK YATIM DAN ORANG YANG MEMERLUKAN

Jadual : Kanak - Kanak yang memerlukan Perlindungan dan Pemulihan MENGIKUT KES DAN JANTINA, 2017

Kanak - Kanak yang memerlukan Perlindungan dan Pemulihan MENGIKUT ETNIK DAN JANTINA,2017

Kanak - Kanak yang memerlukan Perlindungan dan Pemulihan MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA,2017

MUALAF

Mengikut Jadual 1, iaitu stastik daripada Pusat Islam, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1980 hingga 1990, terdapat sebanyak 40 089 orang telah masuk Islam. Pada tahun 1982, terdapat sebanyak 8 292 orang telah menganuti agama Islam dan jumlah ini merupakan kemuncak dalam masa 10 tahun.

Selain itu, daripada statistik yang sama, didapati bahawa negeri Sabah merupakan negeri yang terbanyak penduduknya masuk Islam antara negeri-negeri di Malaysia,iaitu sebanyak 13 459 orang. Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebanyak 3 188 orang telah masuk Islam dan merupakan jumlah yang kedua terbanyak dalam kajian yang didapati. Negeri yang merupakan ketiga banyak penduduknya masuk Islam adalah negeri Sarawak, iaitu sebanyak 1 028 orang.

Mengikut Jadual 2, iaitu statistik yang terdapat menurut kajian Jabatan Agama di setiap negeri di Semenanjung Malaysia. Melalui statistik tersebut, dengan nyatanya menunjukkan bahawa sebanyak 4 976 orang berbangsa Cina telah masuk Islam daripada kalangan 11 472 orang Cina. Dengan kata lain, sebanyak 43.3 peratus  orang berbangsa Cina telah menjadi umat atau pengikut Islam.