KAMI MEMBANTU ASNAF ( YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT DI BAWAH UNDANG-UNDANG ISLAM)

Kami telah menyediakan pembiayaan dan sukarelawan untuk menyampaikan bantuan material, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan sosioekonomi yang mensasarkan golongan miskin, ibu tunggal, keluarga yang kehilangan tempat tinggal, pelarian Rohingya …

Kami membiayai program dan menyediakan sukarelawan untuk memberi makan kepada Orang Miskin, tanpa mengira kaum, kewarganegaraan atau agama

Kami menyokong pemberdayaan golongan yang memerlukan melalui pendidikan dan latihan kemahiran

Kami menyokong program Outreach yang membawa bantuan kemanusiaan, pendidikan dan penyertaan dalam projek-projek pembinaan infrastruktur untuk manfaat masyarakat miskin

Kami menyokong program Outreach Islam yang membawa bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, mengambil bahagian dalam projek pembinaan infrastruktur