RAKAN PELAKSANA

PROGRAM DAKWAH ORANG ASLI/ BUMIPUTERA MALAYSIA

 1. Program ini dijalankan di kalangan Orang Asli di seluruh Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Sehingga kini terlibat lebih 300 buah Kg Orang Asli dan menyantuni 18 suku Orang Asli seluruh negara. Antara aktiviti dilaksanakan adalah pengislaman, misi kemanusiaan, perubatan dan kebajikan, pembangunan infrastruktur dan kerohanian serta banyak lagi dengan pendekatan ‘Dakwah Bil Hal’.
 2. VISI: Menjadi sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang  efektif dan efisien dalam membantu dan melindungi golongan sasaran yang terpinggir.
 3. Organisasi ini adalah terus di bawah Yayasan Al-Khalifah (Operasi Lapangan)

BRIGED BAKTI MALAYSIA (BBM)

– Ditubuhkan 1991 (Kelantan)

 1. BBM bercita-cita untuk menghasilkan sukarelawan profesional dan berkomitmen untuk memenuhi kewajipan fardu kifayah dalam memenuhi agenda pembangunan sosial negara melalui kerja kebajikan dan kesukarelawanan. Kami berharap penyertaan komuniti, terutamanya belia, dalam aktiviti berfaedah dapat menghalang mereka daripada terlibat dalam gejala sosial negatif yang berlaku dalam negara ini.
 2. BBM bermula sebagai Briged Bakti Negeri Kelantan (BBNK) pada tahun 1991, di mana aktivitinya adalah di peringkat sekolah menengah melalui pembentukan Briged Bakti Remaja (BBR), yang merupakan badan beruniform sekolah. YB Dato ‘Hj. Muhyiddin bin Yassin, Menteri Belia dan Sukan, merasmikan Perkhemahan Perdana BBNK pada 30 Julai 1997 di Kem Kijang, Pantai Cahaya Bulan, Kota Bharu. Berikutan kejayaan BBNK, Briged Bakti Malaysia (BBM) diasaskan pada 8 April 2009 untuk memperluas jangkauannya ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak.

YAYASAN KEBAJIKAN ANAK YATIM KELANTAN (YAATIM)

Ditubuh 1994

-Matlamat untuk membela anak-anak yatim di negeri Kelantan

Objektif YAATIM

Untuk menyediakan persekitaran asrama yang kondusif bagi pembangunan sosial, fizikal, intelek dan rohani.

Untuk menyediakan pendidikan yang terbaik dari segi  akademik dan agama supaya menjadi warganegara yang berguna dan bertanggungjawab di negara ini.

Untuk memberi kemahiran dalam pelbagai bidang untuk membolehkan anak-anak yatim dan kanak-kanak tidak berdaya untuk mendapat kehidupan mereka dan menyumbang kepada negara.

Aktiviti dijalankan termasuk:

 1. Mengurus 2 buah rumah anak yatim iaitu Rumah Puteri Harapan dan Rumah Putera Harapan sebanyak 130 orang (90 perempuan, 40 lelaki) dengan bajet RM2 juta. Kedua-dua rumah ini dibina oleh Al-Khalifah dan sumbangan  Al-Khalifah kini adalah secara berkala.
 2. Program anak yatim luar di mana sebanyak 70 orang dibantu secara berada di rumah (home- based) sebanyak RM50 sebulan dan bantuan sekolah secara berkala. Mereka juga dibawa ke kursus motivasi sekurangnya sekali setahun
 3. Program UPAYA (Ubah Prestasi Anak Yatim /miskin) dijalankan dengan kerjasama jabatan pendidikan negeri Kelantan dan Yayasan Islam Kelantan (YIK). Seramai 2 ribu orang pelajar dari  tingkatan 1 hingga 5 telah dibawa ke kursus motivasi di APU dan di Kem Briged Bakti Telung.
 4. Membantu PEYATIM sebagai sekretariat Majlis Tilawah Qu’ran Dan Nasyid (MTQN) dan sekretariat untuk PEYATIM bahagian Timur (Kelantan, Terengganu dan Pahang)

ISLAMIC OUTREACH ABIM CENTRE KELANTAN (IOACK)

 1. Unit-Unit Di Bawah IOACK:
  1. Sekretariat
  2. Program Dakwah Orang Asli (PRODOA)
  3. Madrasah Pengajian Islam (MPI)
  4. Saudara Baru
  5. Sukarelawan
  6. Hospital Visit
  7. Tugas-Tugas Khas
  8. Masjid Tour Guide (MTG)

AKADEMI PEMBANGUNAN UMMAH (APU) - YAYASAN PEMBANGUNAN UMMAH

 1. Ditubuhkan di sebuah sekolah agama asrama penuh yang terbengkalai di Kajang Sebidang Tumpat dengan matlamat untuk melatih golongan asnaf dalam bidang kemahiran serta membimbing mereka ke arah kemajuan.
 2. Aktiviti dijalankan:

-Program UPAYA YATIM

-Kursus kemahiran kepada ibu tunggal, orang miskin, saudara baru, dan orang asli.

-Program rekreasi untuk warga emas.

-Program tuisyen untuk anak tempatan secara online.

3. Perbelanjaan dibiayai oleh AKF untuk APU secara bulanan.