Bantuan pembangunan infrastruktur seperti Surau, dewan, projek mini hidro, projek air terawat, projek solar