Pembahagian zakat kepada 100 buah rumah di Pulau Kundur