Penyerahan 100 pelindung muka, 2 kotak aerosol dan 350 PPE kepada hospital Kuala Krai.