Yayasan Al-Khalifah

Yayasan Al-Khalifah (YAK) adalah sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang bukan berorientasikan keuntungan (Non Profit Organization) didaftarkan di bawah suruhanjaya syarikat sebagai sebuah syarikat ‘Limited by Guarantee’, ditubuhkan pada 16 November 2006. Fokus utama projek Yayasan Al-Khalifah adalah golongan sasaran ‘Orang Asal/ Asli’ di bawah Unit Program Pembangunan dan Dakwah Orang Asli (PPDOA).

Namun begitu pihak yayasan turut membantu komuniti lain sebagai pendana projek Anak Yatim dan Miskin, Saudara Baru, Rohingya, Bantuan Kemanusian Luar dan Dalam Negara.

Penubuhan

Pendaftaran No. Syarikat : 753352-H

Rujukan Pelepasan Cukai: LHDN.01/35/42/51/179-6.6161

No Warta: 18667

Tarikh Kuatkuasa: 01.06.2008

VISI

Menjadi sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang  efektif dan efisien dalam membantu  dan melindungi golongan sasaran yang terpinggir. 

MISI

Membantu golongan yang daif dan terpinggir (marginalized)

Membantu dalam bidang pembelajaran untuk semua peringkat masyarakat

Melaksana dan menggalakkan kerja-kerja kesukarelawan dan dakwah

Membantu agensi yang mempunyai matlamat yang sama dengan yayasan